Laravel Homestead ile Proje Kurulumu

H. Ömer Şensoy
Son Güncelleme Tarihi: 2019-10-16 06:58:35

Makale İçeriği

Laravel Projesini olustur

 1. Terminalde cd Dropbox/_websites icine girerek laravel new appfolder_name diyorsun

Host Dosyasina Yeni Siteyi Ekle

 1. sudo sublime /etc/hosts diyerek hosts dosyasina gir.
 2. Buraya yeni projenin adresini gir ör. 190.200.30.30 osensoy.test
 3. Google Chrome eger site .dev ile bitiyorsa illa https:// bekliyor. Bunu asmak icin .test koyuyoruz.

Homestead.yaml Dosyasinda degisiklikler

 1. sublime ~/Homestead/Homestead.yaml diyerek Homestead.yaml dosyasini Sublime'da ac.
 2. Homestead.yaml dosyasinin icinde:
  sites:
    ...
    - map: osensoy.test
     to: /home/vagrant/Codehd/osensoy/public
  
  databases:
    ...
    databases:
     - osensoy
  
  olarak ekle.
 3. Google Chrome eger site .dev ile bitiyorsa illa https:// bekliyor. Bunu asmak icin .test koyuyoruz.
 4. Terminalde homestead reload --provision diyerek yeniligi aktive et.

Enviroment Dosyasinin Duzenlenmesi

 1. Proje klasorundeki .env.example dosyasini ornek olmaktan cikart.
 2. Terminalde php artisan key:generate diyerek uygulama icin bir anahtar olustur.
 3. APP_URL'i de hosts dosyasinda belirttigin sekilde degistir. APP_URL=http://osensoy.test

Proje icin Githubda Repo Olusturmak.

 1. Githubda yeni bir repo olustur.
 2. Proje klasorunde version control yapmak icin terminalde klasordeyken:
  git init
  git add .
  git commit -m "Vira Bismillah"
  git remote add origin https://github.com/homer/osensoy.git
  git push -u origin master
  
 3. SourceTree'ye bu repoyu Add Existing Local Repo diyerek ekle.

Database Configuration

 1. Oncelikle proje .env dosyasında database'i yazmıs oldugun sekilde belirt! DB_DATABASE=kimdervis
 2. SequelPro'yu ac ve yeni bir database olustur.
 3. Bilgileri .env ve Homestead.yaml dosyalarinda belirttigin sekilde yaz:
  Name: SequelPro'da listelenecek adi
  ===
  Host: 127.0.0.1
  Username: homestead
  Password: secret
  Database: osensoy
  Port: 33060
  

Authentication Boilerplate'i Kur

Laravel 5 için

 1. Terminalde proje klasordeyken php artisan make:auth
 2. SSH into virtual machine by homestead ssh
 3. VM icersinde proje klasorune gir. cd Codehd/osensoy
 4. Burada migration'i calistir php artisan migrate

Laravel 6 için

 1. Önce laravel/ui package'i indir. composer require laravel/ui --dev
 2. Yükledikten sonra auth ile boilerplate yarat. php artisan ui vue --auth
 3. Oluşan frontend tarafı dosyalarını çalıştırmak için npm install ve npm run dev
 4. SSH into virtual machine by homestead ssh
 5. VM icersinde proje klasorune gir. cd Codehd/osensoy
 6. Burada bir hata verdi!!! Connection Refused vs. vs. tam olarak çözümünü bilemiyorum ama düzelmeden önce yaptığım değişiklikler... .env dosyasında DB_PORT=33060 dan DB_PORT=3306 ya... sonra homestead halt...sonra homestead reload --provision...sonra homestead up...sonra yine migration döngüsü

Auth Redirecti Belirle

SourceTree'ye Kaydet

Webpack ve NPM Hazırlamaca

 1. webpack.mix.js dosyasında versiyonlama yap
  mix.js('resources/assets/js/app.js', 'public/js')
    .sass('resources/assets/sass/app.scss', 'public/css')
    .version()
    .disableNotifications();
  
 2. layout.blade.php dosyalarında JS ve CSS dosyalarını mix() fonksiyonu ile çalıştır.
 3. NPM ayarlarini da bastan yapmak icin terminalde npm install komutunu calistir.

Değişikliği Test Et

Forge ile Websitesini Aktive etme

Forge'da Yeni Site Oluşturmak

Forge Üzerinden Production Database Oluşturma

Hover Üzerinden Domaini Bağlamak

Forge Üzerinden SSL Sertifikası oluşturmak


Kaynaklar